TANTEC Digital AS er et autorisert firma innen HFC-nett fra Post- og teletilsynet. I tillegg har vi levert komplette løsninger til mange nett i Norge og har lang erfaring i markedet.
Gjennom våre mange leverandører og produsenter, også egen erfaring og godkjennelser - kan vi tilby kosteffektive løsninger innen alle våre produktområder.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

*
*
*
*
*
AchilleS CoQ