TANTEC Digital AS er et autorisert firma innen Ekom-nett fra Nasjonal kommunikasjons-myndighet tidligere Post og teletilsynet. I tillegg har vi levert komplette løsninger til mange nett i Norge og har lang erfaring i markedet.
Gjennom våre mange leverandører og produsenter, også egen erfaring og godkjennelser - kan vi tilby kosteffektive løsninger innen alle våre produktområder.

Ta kontakt for nærmere informasjon.
TANTEC Digital tilbyr komplette FttH løsninger
TANTEC Digital tilbyr komplette FttH løsninger
ACE fibernett passive løsninger
ACE fibernett passive løsninger
TKF fiberkabler
TKF fiberkabler

*
*
*
*
*
AchilleS CoQ